Trong quá trình sử dụng Ettip nếu bạn gặp những trục trặc nào mà không thể mô tả qua email hoặc chat với Ettip, thì bạn có thể sử dụng Teamviewer để giải quyết nhanh vấn đề nhé.
Teamviewer là công cụ giúp bạn chia sẻ màn hình cho người khác xem và thao tác trên đó.

Bạn có thể tải Teamviewer ở địa chỉ này : 
http://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi-iod.exe

Sau đây là các bước cài đặt và sử dụng Teamviewer:

Bước 1: Bạn cài đặt Teamviewer



Bước 2: Bạn mở Teamviewer



Bạn nên chat với Ettip qua skype bên dưới để được giải quyết nhanh chóng nhé.
Trở lại phía trên !