28
Tháng 11
2015

Ai học tiếng Anh cũng đều mong muốn mình nói tiếng Anh thật tốt. Tuy nhiên, chúng ta lại không mấy chú trọng đến quá trình học. Đối với hầu hết mọi người, việc học Tiếng Anh là một nghĩa vụ - một cái gì đó mang tính bắt buộc. Và hầu hết chúng ta không tìm thấy niềm đam mê trong việc học tiếng Anh.

Chi tiết +

22
Tháng 11
2015

Nếu bạn không chắc chắn khi phát âm một từ vựng tiếng Anh nào đó, bạn không nên đoán mò cách phát âm.  Bạn mới tập phát âm, bạn nghĩ từ vựng này phát âm cũng tương tự từ vựng kia nhưng bạn đã nhầm. Tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra cách phát âm từ vựng đó trước khi bạn nói

Chi tiết +
Trở lại phía trên !