19
Tháng 11
2015

Khi bạn phát hiện ra tiếng Anh mình khá yếu, bạn không thể hiểu được bài báo tiếng Anh này viết gì, bạn không thể nghe hay nói được dù chỉ vài câu giao tiếp cơ bản,... Việc đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là tham gia một lớp học tiếng Anh ? Nhưng bạn có biết Lớp học ngoại ngữ là một trong những cách khá tệ để học tiếng Anh.

Chi tiết +
Trở lại phía trên !