20
Tháng Mười Một
2015

Những câu ví dụ quan trọng hơn nghĩa rất nhiều

Trong một từ điển tiếng Anh, những câu ví dụ quan trọng hơn nghĩa rất nhiều.
Nghĩa của từ chỉ làm 1 việc : nó cho bạn biết từ đó nghĩa gì.

Nhưng những câu ví dụ, lại làm tới 3 việc:
  1. Chúng cho bạn cơ hội kiểm tra : xem bạn có nhớ nghĩa của từ một cách chính xác chưa.
  2. Chúng cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng từ vựng trong nhiều câu và làm thế nào để liên kết các từ khác nhau với các cấu trúc câu khác nhau.
  3. Chúng khiến bộ não của bạn sẽ tự tạo ra những câu tiếng Anh chính xác.

Hiểu nghĩa của từ vựngSau khi xem nghĩa của một từ vựng, bạn xem tiếp những câu ví dụ của từ vựng đó.
Nếu bạn có thể hiểu chúng, bạn có thể chắc rằng mình đã hiểu nghĩa của từ vựng này một cách chính xác.

Ví dụ: thật tốt khi bạn biết nghĩa của từ vựng SURPASS là “hơn, vượt, trội hơn”, nhưng còn tốt hơn nữa nếu bạn biết câu ví dụ của nó:
The results surpassed all our expectations.
Bạn có đồng ý sau khi xem ví dụ này, nghĩa của từ SURPASS trở nên dễ dàng và dễ ghi nhớ hơn không ?

Ngữ pháp và cách dùngNghĩa cho bạn biết từ vựng đó có nghĩa là gì. Nó giúp bạn hiểu từ đó.
Tuy nhiên, nghĩa chỉ là một nửa của bức tranh. Trong ngôn ngữ, không chỉ có nghĩa, mà còn ngữ pháp và sự sắp xếp các từ trong câu. Một số từ đơn giản đi với những từ khác.
  • Ví dụ: động từ SUFFER đi với giới từ FROM (“Alice suffers from insomnia”) và không đi với một số giới từ khác.
  • Tính từ MAJOR có nghĩa giống như IMPORTANT, nhưng nó phải đứng trước một danh từ (như “Drug abuse is a major problem” hoặc “Religion has played a major role in the history of mankind”), nên sẽ sai khi nói rằng “It is major to remember people’s birthdays”.
Nghĩa thường không cung cấp đầy đủ thông tin và bạn cần đọc những câu ví dụ để học cách liên kết nhiều từ để tạo ra những câu tiếng Anh đúng đắn.

Lập trình não bộKhi bạn nói tiếng bản ngữ của mình, bạn không có thời gian suy nghĩ về ngữ pháp khi đặt câu; chỉ có những cụm từ xuất hiện trong đầu bạn.
Bạn không có trí thông minh đặc biệt cũng không có một trí nhớ siêu phàm để nói mà không gặp bất kỳ lỗi nào.

Điều này có thể bởi vì não bộ của bạn bao gồm một khối ngôn ngữ đặc biệt. Khối này chọn ra những câu từ môi trường sống của bạn, bắt trước, kết hợp lại và tạo ra những câu mới.
Đây chính xác là những gì mà bạn đã học, để nói như một đứa trẻ: Bạn lắng nghe gia đình và những người xung quanh bạn và bạn bắt trước lại những câu nói đó.

Cách bạn học ngoại ngữ cũng tương tự. Khi bạn nghe (hoặc đọc) thật nhiều những câu tiếng Anh, khối ngôn ngữ trong não bộ của bạn sẽ chứa nhiều thông tin hơn và bạn có thể diễn tả được nhiều câu tiếng Anh hơn.

Nó gọi là cách học “Input” (nhập thông tin vào bằng cách bạn đọc và nghe).

Lời khuyên
  1. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng từ điển của bạn có nhiều câu ví dụ. Tốt hơn hết là nên sử dụng 2 hoặc nhiều từ điển.
  2. Lần tới nếu bạn tra từ hãy tập trung nhiều hơn vào câu ví dụ — thậm chí cố gắng ghi nhớ chúng.
Ettip hiểu điều đó, nên đa số từ vựng trong Ettip đều có 2 ví dụ.
Các phần rèn luyện cũng như thử thách trong Ettip đều hướng đến ví dụ rất nhiều.

 
(Tham khảo từ trang antimoon)


0 comments

Nhận xét của bạn

Trở lại phía trên !