Bảng xếp hạng

Xu nhiều nhất

Người dùng Tổng số xu
1 son kim 99486
2 Phong Ninh 64577
3 nguyễn văn quang 56204
4 Linh Dan 51246
5 Miên Lê Thanh 46760
6 Tiền Minh Dương 45562
7 Nguyễn Long 44772
8 Diep Nguyen 36524
9 Hung Nguyen 35228
10 Nguyen Dan Sach 33646

Nhớ nhiều từ vựng nhất

Người dùng Từ vựng
1 Linh Dan 3279
2 trang doan 1239
3 Nguyễn Long 872
4 The Hung Nguyen 856
5 Hồng Chiêm Nguyễn Thị 733
6 Ngọc Hải 620
7 le son le 608
8 Hoa Le 605
9 Chí Thảo 586
10 Hoang Dang Huy 540

Hoàn thành bài đọc nhiều nhất

Người dùng Bài đọc
1 Linh Dan 160
2 nguyễn văn quang 131
3 The Hung Nguyen 42
4 Đạt Nguyễn 33
5 Linh Ngo Gia 28
6 thanh hai phan 26
7 Tâm Vũ Đức 22
8 Nhok's Ntp 20
9 viet luong 20
10 Hung Nguyen 19
Trở lại phía trên !