Bảng xếp hạng

Xu nhiều nhất

Người dùng Tổng số xu
1 son kim 99486
2 Phong Ninh 64577
3 Miên Lê Thanh 46760
4 Tiền Minh Dương 45562
5 Nguyễn Long 43508
6 Linh Dan 39721
7 Diep Nguyen 36524
8 Hung Nguyen 35228
9 trang doan 33256
10 nguyễn văn quang 31791

Nhớ nhiều từ vựng nhất

Người dùng Từ vựng
1 Linh Dan 3255
2 trang doan 1239
3 The Hung Nguyen 856
4 Nguyễn Long 821
5 le son le 608
6 Chí Thảo 574
7 Hoang Dang Huy 540
8 Miên Lê Thanh 500
9 Vy Mai 469
10 Đạt Tấn Phan 463

Hoàn thành bài đọc nhiều nhất

Người dùng Bài đọc
1 Linh Dan 92
2 nguyễn văn quang 76
3 The Hung Nguyen 42
4 Đạt Nguyễn 33
5 Tâm Vũ Đức 22
6 viet luong 20
7 Hung Nguyen 19
8 Đạt Tấn Phan 12
9 hà nguyễn 10
10 Xoai hehe 8
Trở lại phía trên !