Bảng xếp hạng

Xu nhiều nhất

Người dùng Tổng số xu
1 son kim 99486
2 Miên Lê Thanh 65994
3 Phong Ninh 64577
4 nguyễn văn quang 56204
5 Linh Dan 51246
6 Tiền Minh Dương 45562
7 Nguyễn Long 44772
8 Ngô Bùi Hoa 36973
9 Diep Nguyen 36524
10 Hung Nguyen 35228

Nhớ nhiều từ vựng nhất

Người dùng Từ vựng
1 Linh Dan 3279
2 thơ nguyễn 3196
3 trang doan 1239
4 Nguyễn Long 872
5 The Hung Nguyen 856
6 Miên Lê Thanh 768
7 Hồng Chiêm Nguyễn Thị 733
8 le son le 650
9 Ngọc Hải 620
10 Hoa Le 605

Hoàn thành bài đọc nhiều nhất

Người dùng Bài đọc
1 Linh Dan 160
2 nguyễn văn quang 131
3 Linh Ngo Gia 101
4 The Hung Nguyen 42
5 Đạt Nguyễn 33
6 thanh hai phan 26
7 Tâm Vũ Đức 22
8 viet luong 20
9 Nhok's Ntp 20
10 Hung Nguyen 19
Trở lại phía trên !