Bảng xếp hạng

Xu nhiều nhất

Người dùng Tổng số xu
1 son kim 99486
2 Phong Ninh 64577
3 Tiền Minh Dương 45562
4 Miên Lê Thanh 44022
5 Diep Nguyen 36524
6 Hung Nguyen 35228
7 trang doan 33256
8 nguyễn văn quang 31791
9 Tùng Nguyễn 30712
10 Huy Hoàng Nguyễn 30605

Nhớ nhiều từ vựng nhất

Người dùng Từ vựng
1 trang doan 1239
2 The Hung Nguyen 856
3 Chí Thảo 559
4 Hoang Dang Huy 540
5 Miên Lê Thanh 500
6 Vy Mai 469
7 Đạt Tấn Phan 463
8 Tiền Minh Dương 457
9 Van Thuy Vu 400
10 le son le 386
Trở lại phía trên !