20 Fun Facts About Airbnb (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 199
Minutes to read: 2
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
There are some fantastic unique places available to rent on Airbnb if you're in an adventurous kind of mood.

Có một số địa điểm độc đáo tuyệt vời có sẵn để thuê trên Airbnb nếu bạn có tâm trạng thích phiêu lưu.

They have castles , beach huts , mobile homes , and more than two thousand tree houses currently listed on the site!

Họ có lâu đài, túp lều trên bãi biển, nhà di động và hơn 2.000 ngôi nhà trên cây hiện được liệt kê trên trang web!

While logic may dictate that the majority of people are looking for big, spacious rentals , that isn't always the case.

Mặc dù logic có thể chỉ ra rằng phần lớn mọi người đang tìm kiếm những căn hộ cho thuê lớn và rộng rãi, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

Airbnb currently lists more than fourteen thousand tiny homes , ranging from garden studio apartments to lakeside cabins , igloos , caves , and small boats .

Airbnb hiện liệt kê hơn mười bốn nghìn ngôi nhà nhỏ, từ những căn hộ nhỏ có sân vườn đến những ngôi nhà gỗ nhỏ ven hồ, lều tuyết, hang động và thuyền nhỏ.

There really is something for everyone.

Thực sự có một cái gì đó cho tất cả mọi người.

Starting up in their apartment in San Francisco in 2008, Airbnb had little use for an office , but as the company grew, this quickly became a necessity .

Khởi nghiệp tại căn hộ của họ ở San Francisco vào năm 2008, Airbnb ít được sử dụng để làm văn phòng, nhưng khi công ty phát triển, điều này nhanh chóng trở thành nhu cầu thiết yếu.

Now, in 2019, Airbnb has offices in thirty-four cities worldwide , giving them a global reach and customer service that spans every continent .

Giờ đây, vào năm 2019, Airbnb có văn phòng tại ba mươi bốn thành phố trên toàn thế giới, mang lại cho họ phạm vi tiếp cận toàn cầu và dịch vụ khách hàng trải dài khắp các châu lục.

If a tiny garden studio or an igloo isn't for you, you will be pleased to hear that Airbnb also has some enormous properties for rent on its site.

Nếu một căn nhà có sân vườn nhỏ hoặc lều tuyết không dành cho bạn, bạn sẽ rất vui khi biết rằng Airbnb cũng có một số tài sản khổng lồ cho thuê trên trang web của mình.

From stonewalled Scottish castles to multi-million dollar mansions right the way through to, if you can believe it, your very own private island .

Từ những lâu đài Scotland có tường bao bằng đá cho đến những dinh thự trị giá hàng triệu đô la ngay trên con đường đi qua, nếu bạn có thể tin được, đó là hòn đảo riêng của riêng bạn.

These properties don't come cheap and are often sold out year-round, so move fast if you have the option to land yourself one of these dream-come-true properties , even if it's just for the night.

Những bất động sản này không hề rẻ và thường được bán hết quanh năm, vì vậy hãy nhanh chóng di chuyển nếu bạn có quyền lựa chọn để sở hữu cho mình một trong những bất động sản đáng mơ ước này, ngay cả khi nó chỉ ở trong đêm.

Up until 2015, company founder Brian Chesky had the original Airbnb apartment up for rent on the site.

Cho đến năm 2015, người sáng lập công ty Brian Chesky đã cho thuê căn hộ Airbnb ban đầu trên trang web.

Giving fans the chance to experience a piece of history for themselves;

Mang đến cho người hâm mộ cơ hội trải nghiệm một phần lịch sử cho riêng mình;

Unfortunately, the original air bed had long since burst, being replaced by a sofa, which guests described as surprisingly comfortable !

Thật không may, chiếc giường hơi ban đầu đã bị bung ra từ lâu, được thay thế bằng một chiếc ghế sofa, thứ mà khách mô tả là thoải mái một cách đáng ngạc nhiên!

Airbnb has one of the strongest customer ratings in the industry , with more than 96% of guests being happy with the site, service , and their stay.

Airbnb có một trong những xếp hạng khách hàng cao nhất trong ngành, với hơn 96% khách hài lòng với trang web, dịch vụ và kỳ nghỉ của họ.

These are the kind of number's hotels , and B&B's can only dream of achieving and is a testament to their hard work , attention to detail , and most importantly, their customer service skills.

Đây là những loại khách sạn số một, các cơ sở lưu trú giá rẻ chỉ cung cấp chỗ nghỉ qua đêm có kèm bữa ăn sáng cho khách trọ (hay còn gọi là B&B's) chỉ có thể mơ ước đạt được và là minh chứng cho sự làm việc chăm chỉ, chú ý đến từng chi tiết và quan trọng nhất là kỹ năng phục vụ khách hàng của họ.

Tăng