30 Surprising Facts About Microsoft (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 260
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Microsoft , the land of technological development, the first lightbulb to spark when one thinks of anything computing.

Microsoft, vùng đất của sự phát triển công nghệ, là thứ đầu tiên khi người ta nghĩ đến bất cứ thứ gì về máy tính.

They were one of the forerunners for modern computing and are still there now.

Chúng là một trong những tiền thân của máy tính hiện đại và cho đến nay vẫn còn đó.

From the operating system to word processing suites, Microsoft really does know their game.

Từ hệ điều hành đến các bộ xử lý văn bản, Microsoft thực sự biết trò chơi của họ.

Here we're going to look at 30 facts about this wonderful company.

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 30 sự thật về công ty tuyệt vời này.

Microsoft's first major deal was with IBM for their new computer's operating system in 1980 which the company named PC DOS, the deal was a whopping $50,000.

Thỏa thuận lớn đầu tiên của Microsoft là với IBM cho hệ điều hành máy tính mới của họ vào năm 1980 mà công ty đặt tên là PC DOS, thỏa thuận này là một con số khổng lồ 50.000 đô la.

November 1985 saw the first release of Microsoft Windows;

Tháng 11 năm 1985 chứng kiến bản phát hành đầu tiên của Microsoft Windows;

Windows 1.0, a 16-bit system.

Windows 1.0, hệ thống 16 bit.

Bill Gates was officially the youngest billionaire when he reached this astounding feat in 1987 at the humble age of 31.

Bill Gates chính thức trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất khi đạt được thành tích đáng kinh ngạc này vào năm 1987 ở tuổi khiêm tốn 31.

Gates' famous property Xanadu 2.0 is supposedly worth a staggering $123 million as of 2017.

Tài sản nổi tiếng Xanadu 2.0 của Gates được cho là giá trị đáng kinh ngạc 123 triệu đô la vào năm 2017.

The renowned Windows Jingle, recognized across the world, was created for Windows 95 and was designed by musician Brian Eno.

Windows Jingle nổi tiếng, được công nhận trên toàn thế giới, là được tạo ra cho Windows 95 và được thiết kế bởi nhạc sĩ Brian Eno.

Workers at Microsoft bring 1lb of M&Ms in to celebrate their time at the company on their anniversary for each year of employment.

Công nhân tại Microsoft mang theo 1kg M&Ms để kỷ niệm thời gian họ làm việc tại công ty vào ngày kỷ niệm của họ cho mỗi năm làm việc.

So if you work there for 10 years, that 10lb of chocolate!

Vì vậy, nếu bạn làm việc ở đó trong 10 năm, 10kg sô cô la đó!

Microsoft created the first smartwatch in 1994 with the Datalink 150.

Microsoft đã tạo ra đồng hồ thông minh đầu tiên vào năm 1994 với Liên kết dữ liệu 150.

The watch , co-produced by Timex, required a PC running Windows 3.1 and over and was water-resistant to 100 meters, much more than any PC at the time.

Đồng hồ do Timex đồng sản xuất, yêu cầu PC chạy Windows 3.1 trở lên và có khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét, cao hơn nhiều so với bất kỳ PC nào vào thời điểm đó.

The X in the name Xbox comes from Windows' DirectX software that the OS.

X trong tên Xbox xuất phát từ phần mềm DirectX của Windows mà hệ điều hành.

Uses for processing graphics .

Sử dụng để xử lý đồ họa.

The current Microsoft logo uses the OS' word font Segoe alongside the familiar 4 colored squares .

Biểu trưng hiện tại của Microsoft sử dụng phông chữ Segoe của hệ điều hành cùng với 4 ô vuông màu quen thuộc.

Microsoft headquarters had 35 cafeterias with free candy and drinks for its employees with breakfast being served until 2 pm.

Trụ sở chính của Microsoft có 35 quán ăn tự phục vụ với kẹo và đồ uống miễn phí cho nhân viên của mình với bữa sáng được phục vụ đến tận 2 giờ chiều.

The Café Redwest boasts an impressive 2,000 visitors a day.

Café Redwest tự hào có 2.000 lượt khách mỗi ngày.

Microsoft employees' gender balance is at almost 3/4 male to female according to one list in 2015, the average software engineer gets $106,000.

Theo một danh sách vào năm 2015, sự cân bằng giới tính của nhân viên Microsoft là gần 3/4 nam và nữ, theo một danh sách vào năm 2015, trung bình một kỹ sư phần mềm nhận được 106.000 đô la.

The 10000th patent Microsoft acquired was for the Microsoft Surface, the revolutionary laptop device.

Bằng sáng chế thứ 10000 mà Microsoft có được là dành cho Microsoft Surface, thiết bị máy tính xách tay mang tính cách mạng.

The Hyphen in the company name, Micro-Soft, was removed after a decision was made in 1981.

Dấu gạch nối trong tên công ty, Micro-Soft, đã bị xóa sau khi có quyết định vào năm 1981.

Q33 was the first plane to hit during 9/11 in 2001 when you type in Q33 in Microsoft's Wingding's font, a very sinister and uncouth thing appears: Q33.

Q33 là chiếc máy bay đầu tiên gặp nạn trong vụ 11/9 năm 2001, khi bạn nhập vào Q33 bằng phông chữ Wingding của Microsoft, một thứ rất nham hiểm và thô lỗ xuất hiện: Q33.

Whether a coincidence or a cruel joke , I strongly believe Microsoft should remove it.

Cho dù là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một trò đùa độc ác, tôi thực sự tin rằng Microsoft nên loại bỏ nó.

The Microsoft Mouse was Microsoft's first delve into the world of peripheral mice .

Chuột Microsoft là sản phẩm đầu tiên của Microsoft đi sâu vào thế giới chuột ngoại vi.

The device released in 1983, came with any purchase of Microsoft Word.

Thiết bị được phát hành vào năm 1983, đi kèm với bất kỳ lần mua Microsoft Word nào.

Sonoma County California was the location of the most famous Windows desktop backgrounds;

Quận Sonoma California là nơi có hình nền máy tính Windows nổi tiếng nhất;

The field with a blue sky or "Bliss" to give its official name, the photo was taken in 1996.

Cánh đồng với bầu trời xanh hoặc "Bliss" để đặt tên chính thức cho nó, bức ảnh được chụp vào năm 1996.

To keep up with Google, Microsoft has an army of very virile rabbits wandering around its Corporate Campus after a load was dumped many years ago.

Để theo kịp với Google, Microsoft có một đội ngũ nhân lực đông đảo và nhiệt huyết lang thang quanh khuôn viên công ty của mình sau khi vị trí đứng đầu bị lật đổ nhiều năm trước.

The well-known and frequently played PC time waster Solitaire was actually given as a game for quite an interesting reason.

Solitaire nổi tiếng và thường xuyên được chơi trên PC thực sự đã được coi là một trò chơi vì một lý do khá thú vị.

Đỗ