30 Insane Facts About Instagram
11 Aug, 2020
Total vocabularies: 202
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Instagram is among the most used social media sites.

Instagram là một trong những trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất.

If you're reading this, you likely have an account yourself!

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn có thể đã có một tài khoản cho chính mình!

(We do, you can follow us for daily facts!).

(Chúng tôi có, bạn có thể theo dõi chúng tôi để biết các dữ kiện hàng ngày!).

It's easy to get sucked into mindless scrolling when you're on Instagram, especially if you follow a lot of accounts that post photos and videos of adorable animals.

Thật dễ dàng bị cuốn vào những thao tác cuộn lên xuống đơn giản khi bạn ở trên Instagram, đặc biệt nếu bạn theo dõi nhiều tài khoản đăng ảnh và video về những con vật đáng yêu.

But take a moment to stop swiping through those cute dog photos , and check out these insane 30 facts about Instagram - some of these stats may surprise you!

Nhưng hãy dành một chút thời gian để ngừng lướt qua những bức ảnh về chú chó dễ thương đó và kiểm tra 30 sự thật điên rồ về Instagram - một số số liệu thống kê có thể khiến bạn ngạc nhiên!

Instagram debuted on October 6, 2010.

Instagram ra mắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2010.

Initially, Instagram was called Codename, but the name changed to Instagram before it was launched.

Ban đầu, Instagram được gọi là Codename, nhưng tên này đã đổi thành Instagram trước khi ra mắt.

The name Instagram comes from a mashing of " instant camera " and " telegram .".

Tên Instagram bắt nguồn từ sự kết hợp giữa "máy ảnh lấy liền" (instant camera) và "điện tín" (telegram).

The first photo ever posted was by the co-founder , @kevin on July 16, 2010.

Bức ảnh đầu tiên từng được đăng bởi người đồng sáng lập, @kevin vào ngày 16 tháng 7 năm 2010.

The photo is a picture of a dog .

Bức ảnh là hình ảnh một chú chó.

A study has discovered that 8% of all Instagram accounts are fake .

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 8% tổng số tài khoản Instagram là giả mạo.

The most Instagrammed food is pizza , taking the lead in front of sushi and steak .

Thức ăn được đăng trên trang Instagram nhiều nhất là pizza, dẫn đầu trước cả sushi và bít tết.

It's estimated that posts that include at least one hashtag gain 12.6% more engagement .

Người ta ước tính rằng các bài đăng bao gồm ít nhất một thẻ bắt đầu bằng # sẽ tăng thêm 12,6% mức độ tương tác.

Instagram was bought by Facebook in 2012 for $1 billion dollars.

Instagram được Facebook mua lại vào năm 2012 với giá 1 tỷ đô la.

At the time of its purchase , there were only 30 million users on the platform .

Vào thời điểm mua, chỉ có 30 triệu người dùng trên nền tảng này.

As of 2018, Selena Gomez is the most followed person on Instagram with 138 million followers .

Tính đến năm 2018, Selena Gomez là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 138 triệu người theo dõi.

There are at least 1 million advertisers on Instagram.

Có ít nhất 1 triệu nhà quảng cáo trên Instagram.

The top five countries that use Instagram, in order of popularity , are the United States, Russia, Turkey, Brazil, and the United Kingdom.

Năm quốc gia hàng đầu sử dụng Instagram, theo thứ tự mức độ phổ biến, là Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Vương quốc Anh.

The most used emoji on Instagram is the heart emoji .

Biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trên Instagram là biểu tượng cảm xúc trái tim.

The top three most used filters are Gingham , Clarendon, and Juno.

Ba bộ lọc được sử dụng nhiều nhất là Gingham, Clarendon và Juno.

Every month, there are over 16 million Google searches for "Instagram.".

Hàng tháng, có hơn 16 triệu lượt tìm kiếm về "Instagram trên Google.".

The top five most followed brands on Instagram, in order of popularity , are National Geographic, Nike, Victoria's Secret, 9GAG, and Nike Football.

Năm thương hiệu được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, theo thứ tự mức độ phổ biến, là National Geographic, Nike, Victoria's Secret, 9GAG và Nike Football.

More than half of the top brands on Instagram use the same filter for every post.

Hơn một nửa các thương hiệu hàng đầu trên Instagram sử dụng cùng một bộ lọc cho mọi bài đăng.

As of 2018, there have been over 45 billion photos shared on this platform .

Tính đến năm 2018, đã có hơn 45 tỷ bức ảnh được chia sẻ trên nền tảng này.

Unsurprisingly, selfies are one of the top uploaded pictures on Instagram.

Không có gì ngạc nhiên khi ảnh tự chụp là một trong những bức ảnh được tải lên hàng đầu trên Instagram.

There are over 290 million selfies on Instagram.

Có hơn 290 triệu bức ảnh tự chụp trên Instagram.

Instagram is the second most engaged network , just behind Facebook which takes the lead.

Instagram là mạng tương tác nhiều thứ hai, chỉ sau trang mạng xã hội dẫn đầu là Facebook.

More than 60% of its users log in on a daily basis.

Hơn 60% người dùng đăng nhập hàng ngày.

The most used hashtags are #love, #instagood, #me, #cute and #follow.

Các thẻ bắt đầu bằng # được sử dụng nhiều nhất là #love, #instagood, #me, #cute và #follow.

96% of the top fashion brands in the US use Instagram.

96% các thương hiệu thời trang hàng đầu ở Mỹ sử dụng Instagram.

32% of all US Internet users are on Instagram, however over 75% of all Instagram users are located outside of the United States.

32% tổng số người dùng Internet tại Hoa Kỳ đang sử dụng Instagram, tuy nhiên hơn 75% tổng số người dùng Instagram ở bên ngoài Hoa Kỳ.

On a normal day, there are 80 million photos shared on Instagram and 3.5 billion likes.

Vào một ngày bình thường, có 80 triệu bức ảnh được chia sẻ trên Instagram và 3,5 tỷ lượt thích.

Tăng