50 Interesting Facts About India (Part 2)
07 Mar, 2021
Total vocabularies: 229
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
There are less than 2,500 Bengal Tigers in the entire world.

Có ít hơn 2.500 con hổ Bengal trên toàn thế giới.

Even though Cricket , a British introduction, is India's most popular sport , the country's national sport is hockey .

Mặc dù bóng gậy là môn thể thao phổ biến nhất của Ấn Độ nhưng môn thể thao quốc gia của đất nước này lại là khúc côn cầu.

An Indian restaurant in Bradford, UK.

Một nhà hàng Ấn Độ ở Bradford, Vương quốc Anh với chỗ ngồi của hơn 800 thực khách trong một nhà nguyện cũ.

Seats over 800 diners in an old Chapel.

Aakash là nhà hàng Ấn Độ lớn nhất trên thế giới.

This restaurant, the Aakash, is the largest Indian restaurant in the world.

Than cốc được sử dụng như một dạng thuốc trừ sâu ở một số vùng của Ấn Độ bao gồm cả Chattisgarh do giá thấp hơn nhiều so với thuốc trừ sâu thương mại.

Coke is used as a form of pesticide in some areas of India including Chattisgarh due to the price being much lower than commercial pesticides.

Raziya Sultana, một nhân vật nổi bật trong lịch sử Ấn Độ, bị sát hại vào năm 1240 sau khi là nữ lãnh đạo đầu tiên của Ấn Độ.

Raziya Sultana, a prominent figure in Indian history, was murdered in 1240 after being India's first female leader.

Ban đầu, như một nguồn cung cấp thực phẩm hơn là sự thờ phụng, loài chim quốc gia của Ấn Độ là con công.

Initially, as a source of sustenance rather than praise , the national bird of India is the peacock .

Vào tháng 8 năm 1947, Ấn Độ giành được độc lập từ tay người Anh sau một cuộc chiến đấu lâu dài và cam go.

In August 1947 India gained its independence from the British after a long and grueling fight .

Năm 1950, sáng tác của Rabindranath Tagore, The Jana Gana Mana được công nhận là quốc ca ở Ấn Độ.

In 1950 Rabindranath Tagore's composition The Jana Gana Mana was recognized in India as the national anthem .

Từ 'dầu gội đầu' thực sự là tiếng Ấn Độ.

The word 'shampoo' is actually Indian.

Nó bắt nguồn từ từ 'Champu', một từ tiếng Phạn có nghĩa là 'xoa bóp'.

It derives from the word 'Champu', a Sanskrit word for 'massage'.

Có 844 phương ngữ ở Ấn Độ trong tổng số 17 ngôn ngữ chính được sử dụng.

There are 844 dialects in India of the total 17 major languages spoken.

Ấn Độ có diện tích 1,27 triệu dặm vuông;

India is 1.27 million sq miles makes it the 7th largest country in the entire world, but still 3 times smaller than the US.

Khiến nó trở thành quốc gia lớn thứ 7 trên toàn thế giới, nhưng vẫn nhỏ hơn 3 lần so với Mỹ.

The Lotus Temple in Delhi has 27 enormous petals covered in marble.

Đền Lotus ở Delhi có 27 cánh hoa khổng lồ được bao phủ bằng đá cẩm thạch.

In complete opposition to other women in India, widows would wear white instead of colorful fabrics .

Đối lập hoàn toàn với những phụ nữ khác ở Ấn Độ, các goá phụ sẽ mặc đồ trắng thay vì các loại vải sặc sỡ.

About 70% of the world's animal species come from India.

Khoảng 70% gia vị động vật trên thế giới đến từ Ấn Độ.

India is the only country that has never attacked any country in its history.

Ấn Độ là quốc gia duy nhất chưa từng tấn công quốc gia nào trong lịch sử của mình.

A Bichiya is a wedding ring unlike the rest of the world;

Nhẫn Bichiya là một chiếc nhẫn cưới không giống như các nơi khác của thế giới;

The jewelry is worn on the toe .

Là món đồ trang sức được đeo ở ngón chân.

India has the lowest divorce rate even with arranged marriages still being the most common type of marriage.

Ấn Độ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất ngay cả khi hôn nhân sắp đặt vẫn là loại hôn nhân phổ biến nhất.

The Victoria Cross was granted to 38 Indians after WWII.

Thập tự giá Victoria được cấp cho 38 người da đỏ sau Thế chiến thứ hai.

A blocked toilet was the cause of a Jesus statue's dripping base in India that many would drink due to the belief it was spiritual .

Nhà vệ sinh bị tắc là nguyên nhân khiến một bức tượng chúa Giê-su nhỏ giọt ở Ấn Độ mà nhiều người sẽ uống do tin rằng nó là tâm linh.

A world record was set in 2016 for planting almost 50 million trees in 24 hours in India.

Một kỷ lục thế giới đã được thiết lập vào năm 2016 cho việc trồng gần 50 triệu cây trong 24 giờ ở Ấn Độ.

A meteor struck an Indian bus driver and killed him in 2016.

Một thiên thạch đã tấn công một tài xế xe buýt người Ấn Độ và giết chết anh ta vào năm 2016.

A Mumbai thief was forced to consume 48 bananas by police after he was caught and swallowed a stolen chain.

Một tên trộm ở Mumbai đã bị cảnh sát buộc phải tiêu thụ 48 quả chuối sau khi hắn bị tóm và nuốt một sợi dây chuyền ăn trộm.

The word 'candy' comes from the Indian word for crystallized sugar: Khanda.

Từ 'kẹo' xuất phát từ tiếng Ấn Độ có nghĩa là đường kết tinh: Khanda.

The worlds most recognized Indian dish;

Món ăn Ấn Độ được công nhận trên thế giới;

The Tikka Masala is actually a British invention deriving from Scotland.

Tikka Masala, thực sự là một sáng chế của nước Anh bắt nguồn từ Scotland.

In India, the moustache is classed as a respected symbol of authority with certain positions , with policemen even receiving more pay just simply for having a moustache .

Ở Ấn Độ, bộ ria mép được coi là biểu tượng được tôn trọng của uy quyền với một số chức vụ nhất định, với các cảnh sát thậm chí còn nhận được nhiều tiền hơn chỉ đơn giản là vì có bộ ria mép.

Đỗ