28 Interesting Facts About Adidas (Part 1)
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 319
Minutes to read: 4
Topic: Business & Economy
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Adidas, the German footwear maker , celebrated its 65th anniversary in 2014.

Adidas, nhà sản xuất giày dép của Đức, đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập vào năm 2014.

After close to 70 years into the game, the brand is as relevant as ever with the addition of influential taste makers such as Kanye West and Pharrell Williams to their stable.

Sau gần 70 năm tham gia trò chơi, thương hiệu vẫn thích hợp hơn bao giờ hết với việc bổ sung các nhà sản xuất hương vị có ảnh hưởng như Kanye West và Pharrell Williams vào ổn định của họ.

While it is still in direct competition its arch-rival Nike, Adidas has managed to garner much attention to the brand with new and improved designs from world renowned designer Jeremy Scott, and the introduction of new ground-breaking technology such as their Ultra Boost line of products .

Trong khi vẫn đang cạnh tranh trực tiếp với đối thủ không đội trời chung là Nike, Adidas đã cố gắng thu hút nhiều sự chú ý đến thương hiệu bằng những thiết kế mới và cải tiến từ nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Jeremy Scott, và sự ra đời của công nghệ đột phá mới như dòng sản phẩm Ultra Boost của họ.

In this article, we're going to explore 30 facts about Adidas that every self-professed sneaker head should know.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 30 sự thật về Adidas mà những người tự xưng là có niềm đam mê lớn với giày thể thao nên biết.

The 'Stan Smith', Adidas's most iconic sneaker , was originally intended to be named after Robert Haillet, the iconic French tennis star, and not Stanley Smith.

'Stan Smith', đôi giày thể thao mang tính biểu tượng nhất của Adidas, ban đầu được dự định đặt theo tên của Robert Haillet, ngôi sao quần vợt nổi tiếng của Pháp, chứ không phải Stanley Smith.

There was a park in Boston that was known as "Adidas Park" by locals where nothing but Adidas brand sneakers was allowed.

Có một công viên ở Boston được người dân địa phương gọi là "Công viên Adidas", nơi chỉ cho phép sử dụng giày thể thao nhãn hiệu Adidas.

As a matter of fact, anyone who dared go to the park wearing Nikes or Puma ran the risk of getting their shoes snatched and hung on the park's " tree of shame " where countless pairs of off brand sneakers could be found.

Trên thực tế, bất cứ ai dám đến công viên mặc quần áo Nikes hoặc Puma đều có nguy cơ bị giật giày và treo trên "cây xấu hổ" của công viên, nơi có thể tìm thấy vô số đôi giày thể thao hàng hiệu.

Adidas nearly avoided bankruptcy in the 90's after the brand had made admittedly poor strategic decisions .

Adidas gần như đã tránh bị phá sản vào những năm 90 sau khi thương hiệu này đưa ra những quyết định chiến lược kém cỏi.

While the brand is often associated with Hip Hop, it is also known for its innovations in the world of basketball as well.

Mặc dù thương hiệu thường gắn liền với Hip Hop, nhưng nó cũng được biết đến với những đổi mới trong thế giới bóng rổ.

As a matter of fact, the Adidas Superstar was the first basketball shoe with a low top silhouette featuring an all leather upper portion .

Trên thực tế, Adidas Superstar là đôi giày bóng rổ đầu tiên có kiểu dáng thấp trên với phần trên hoàn toàn bằng da.

The Trefoil logo the brand is known for also had a meaning besides the look.

Biểu tượng hình cỏ ba lá nổi tiếng của Adidas cũng có một ý nghĩa bên cạnh vẻ ngoài.

The logo was first introduced in the Munich Olympics in 1972.

Biểu tượng này lần đầu tiên được giới thiệu tại Thế vận hội Munich năm 1972.

The brand wasn't originally known as Adidas, which is a portmanteau of the founder's named Adi Dassler, but was started under the name Gebrüder Dassler Schuhfabrik in 1924.

Ban đầu, thương hiệu này không được biết đến với cái tên Adidas, vốn được tạo ra từ một kỹ thuật kết hợp từ của người sáng lập tên là Adi Dassler, nhưng được bắt đầu với tên Gebrüder Dassler Schuhfabrik vào năm 1924.

Designer Jeremy Scott, who now has a full line of Adidas sneakers bearing his name, began his collaboration with the brand many years prior when Adidas produced a version of its Forum Hi sneaker with the designer's face on it.

Nhà thiết kế Jeremy Scott, người hiện có đầy đủ dòng giày thể thao Adidas mang tên mình, đã bắt đầu hợp tác với thương hiệu này nhiều năm trước khi Adidas sản xuất một phiên bản giày thể thao Forum Hi với khuôn mặt của nhà thiết kế trên đó.

While Adidas's current collection features sneakers for nearly every sports , the first pair of Adidas were track spikes made especially for track and field .

Trong khi bộ sưu tập hiện tại của Adidas có giày thể thao cho hầu hết mọi môn thể thao, thì đôi Adidas đầu tiên là giày đinh được làm đặc biệt cho các môn điền kinh.

The iconic rap group Run DMC received their endorsement deal after they performed in New York's Madison Square Garden.

Nhóm nhạc rap mang tính biểu tượng Run DMC đã nhận được hợp đồng chứng thực sau khi họ biểu diễn tại Madison Square Garden của New York.

While performing their hit "My Adidas" the group told attendees to take one of their Adidas shoe and hold it in the air.

Trong khi đang biểu diễn bài nhạc hit (bài nhạc nổi tiếng) "My Adidas" của mình, nhóm đã yêu cầu những người tham dự lấy một chiếc giày Adidas của họ và giữ nó trong không khí.

An Adidas exec that was in attendance was so impressed that they offered the group a $1 million endorsement deal on the spot.

Một giám đốc điều hành của Adidas có mặt đã rất ấn tượng đến mức họ đã đề nghị với nhóm nhạc một thỏa thuận chứng thực trị giá 1 triệu đô la ngay lập tức.

The brand's EQT line of sneakers were originally supposed to serve as a status symbol , similar to how Jordan sneakers are viewed nowadays.

Dòng giày thể thao EQT của thương hiệu ban đầu được cho là một biểu tượng về sự giàu có, tương tự như cách nhìn nhận giày thể thao Jordan ngày nay.

Adidas was the first to introduce a microchip into the design of their sneakers.

Adidas là hãng đầu tiên đưa vi mạch vào thiết kế giày thể thao của họ.

The Adidas Micropacer featured a computer display that allowed athletes to check the amount of calories they burned and their pace among other things.

Adidas Micropacer có màn hình máy tính cho phép các vận động viên kiểm tra lượng calo họ đã đốt cháy và tốc độ của họ trong số những thứ khác.

The brand's stripes , which is probably the most easily recognizable aspect of the brand , was originally placed on the sneakers for stability reasons, not design.

Các sọc của thương hiệu, có lẽ là khía cạnh dễ dàng nhận ra nhất của thương hiệu, ban đầu được đặt trên giày thể thao vì lý do ổn định chứ không phải thiết kế.

Nike tried to stop Adidas from releasing their own woven upper sneakers, which are a huge trend right now.

Nike đã cố gắng ngăn cản Adidas phát hành giày thể thao trên bằng vải dệt của riêng họ, đây là một xu hướng rất lớn hiện nay.

While the brand was originally successful, a judge eventually reversed the decision in favor of Adidas.

Trong khi thương hiệu ban đầu thành công, một thẩm phán cuối cùng đã đảo ngược quyết định có lợi cho Adidas.

Music executive Russell Simmons came up with the idea for the song "my Adidas" while high on PCP.

Giám đốc điều hành âm nhạc Russell Simmons đã đưa ra ý tưởng cho bài hát "My Adidas" khi đang say thuốc gây ảo giác.

Apparently, Simmons ran up to the group after smoking the substance and blurted something about rapping about their sneakers.

Rõ ràng, Simmons đã chạy đến nhóm sau khi hút chất gây nghiện và buột miệng nói điều gì đó về việc đọc rap về đôi giày thể thao của họ.

The rest was history.

Phần còn lại đã là lịch sử.

Adi Dassler, the creator of the brand , originally had no intention of selling sneakers.

Adi Dassler, người tạo ra thương hiệu, ban đầu không có ý định bán giày thể thao.

As a matter of fact, he completed an apprenticeship as a baker before he started selling track shoes .

Trên thực tế, anh ấy đã hoàn thành khóa học nghề làm bánh trước khi bắt đầu kinh doanh giày thể thao.

Adidas wasn't known as Adidas until the late 1940's.

Adidas không được biết đến với cái tên Adidas cho đến cuối những năm 1940.

The name Adidas came about after Dassler and his brother had a dispute .

Cái tên Adidas ra đời sau khi Dassler và anh trai của anh ấy xảy ra tranh chấp.

Dassler decided to stick with the name Adidas and made the brand official in 1949.

Dassler quyết định gắn bó với cái tên Adidas và chính thức tạo nên thương hiệu vào năm 1949.

Tăng