Tokyo
14 Jul, 2020
Total vocabularies: 238
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Tokyo, officially Tokyo Metropolis, is the capital of Japan.

Tokyo, tên chính thức là Vùng đô thị Tokyo, là thủ đô của Nhật Bản.

Tokyo forms part of the Kantō region on the southeastern side of Japan's main island, Honshu, and includes the Izu and Ogasawara Islands .

Tokyo là một phần của vùng Kantō ở phía đông nam của hòn đảo lớn của Nhật Bản, Honshu, và bao gồm các quần đảo Izu và Ogasawara.

Tokyo covers an area of 2,188 square kilometers (845 square miles).

Tokyo có diện tích 2.188 km vuông (845 dặm vuông).

The city ranked sixth on the Global Financial Centres Index of 2019.

Thành phố xếp thứ sáu trên Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu năm 2019.

Tokyo is one of the most densely populated cities in the world.

Tokyo là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới.

Tokyo is also one of the world's most expensive cities .

Tokyo cũng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Tokyo is a metropolitan prefecture comprising administrative entities of special wards and municipalities .

Tokyo là một quận đô thị bao gồm các thực thể hành chính của các phường và thành phố trực thuộc trung ương đặc biệt.

The "central" area is divided into 23 special wards , and the Tama area is made of 26 cities , five towns , and eight villages .

Khu vực "trung tâm" được chia thành 23 phường đặc biệt, và khu vực Tama bao gồm 26 thành phố, năm thị trấn và tám làng.

The primary thing you see about Tokyo is that there is no vandalism .

Điều đầu tiên bạn thấy về Tokyo là không có sự phá hoại.

It is one of the safest cities in the world.

Nó là một trong những thành phố an toàn nhất trên thế giới.

Tokyo is a major cultural hub and an international trendsetter in the arts , entertainment , gastronomy , and media.

Tokyo là một trung tâm văn hóa lớn và là nơi đi đầu trong xu hướng quốc tế về nghệ thuật, giải trí, ẩm thực và truyền thông.

The Michelin Guide has awarded Tokyo by far the most Michelin stars of any city in the world.

Sách hướng dẫn Michelin đã trao cho Tokyo nhiều sao Michelin nhất so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới.

The city has hosted multiple international events , including the Summer Olympics (1964), the G7 Summit (1979, 1986, and 1993), and will host the 2020 Summer Olympics and the 2020 Summer Paralympics .

Thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, bao gồm Thế vận hội Mùa hè (1964), Hội nghị thượng đỉnh G7 (1979, 1986 và 1993), và sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2020 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2020.

Tokyo is a leading center for research and development , represented by various universities , most notably the University of Tokyo.

Tokyo là trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và phát triển, được đại diện bởi nhiều trường đại học khác nhau, đáng chú ý nhất là Đại học Tokyo.

There are more than 35 million residents in Tokyo that makes it largest and busiest metropolitan area in the world.

Có hơn 35 triệu cư dân ở Tokyo, làm cho nó trở thành khu vực đô thị lớn nhất và sầm uất nhất trên thế giới.

Tokyo is a marvelous mix of modern living and old-fashioned manners , slick high-tech gadgets and cutesy cartoon mascots .

Tokyo là sự kết hợp tuyệt vời giữa lối sống hiện đại và phong cách cổ điển, các tiện ích công nghệ cao và các linh vật hoạt hình đáng yêu.

It's terribly crowded, yet can be strangely quiet.

Nó đông đúc khủng khiếp, nhưng có thể yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Tokyo is a city that loves its seafood .

Tokyo là một thành phố rất thích hải sản.

There is a wholesale fish market called Tsukiji.

Có một chợ bán sỉ cá tên là Tsukiji.

This is the busiest and largest fish market in the world.

Đây là chợ cá sầm uất và lớn nhất thế giới.

Live tuna auctions are the main attraction, which take place every morning at 5 am sharp.

Các cuộc đấu giá cá ngừ sống là điểm thu hút chính, diễn ra sớm vào 5 giờ sáng hàng ngày.

This is a major tourist attraction and free visitor tickets are given to the public every morning at 4 am.

Đây là một điểm thu hút khách du lịch lớn và vé vào cửa miễn phí được phát cho công chúng vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày.

Tokyo is home to some of the most expensive and acclaimed restaurants in the world.

Tokyo là nơi có một số nhà hàng đắt đỏ và nổi tiếng trên thế giới.

With 14 Michelin three-star restaurants, Tokyo has more top-rated restaurants than any other city, surpassing even Paris.

Với 14 nhà hàng ba sao Michelin, Tokyo có nhiều nhà hàng được xếp hạng hàng đầu hơn bất kỳ thành phố nào khác, vượt qua cả Paris.

There are hundreds of sushi restaurants with various price ranges in Tokyo and 22 of them have received Michelin stars.

Có hàng trăm nhà hàng sushi với nhiều mức giá khác nhau ở Tokyo và 22 trong số đó đã nhận được sao Michelin.

Japan is home to thousands of temples , but the oldest of them all is the Sensō-ji Temple in Tokyo.

Nhật Bản là nơi có hàng nghìn ngôi chùa, nhưng lâu đời nhất trong số đó là chùa Sensō-ji ở Tokyo.

One of the main attraction in Tokyo is the Imperial Palace , the primary residence of the Emperor of Japan.

Một trong những điểm thu hút chính ở Tokyo là Cung điện Hoàng gia, nơi ở chính của Hoàng đế Nhật Bản.

It is a large park-like area located in the Chiyoda ward of Tokyo and contains buildings including the main palace, the private residences of the Imperial Family , an archive, museums and administrative offices .

Đây là một khu vực rộng lớn giống như công viên nằm ở phường Chiyoda của Tokyo và có các tòa nhà bao gồm cung điện chính, dinh thự riêng của Hoàng gia, một kho lưu trữ, bảo tàng và các văn phòng hành chính.

Tokyo is one of the best shopping destinations in the world.

Tokyo là một trong những điểm đến mua sắm tốt nhất trên thế giới.

Tourists can take advantage of tax free shopping , which is available to foreign tourists at licensed stores when making purchases of over 5000 yen.

Khách du lịch có thể tận dụng cơ hội mua sắm miễn thuế dành cho khách du lịch nước ngoài tại các cửa hàng được cấp phép khi mua hàng trên 5000 yên.

A passport is required when shopping tax-free .

Cần có hộ chiếu khi mua sắm miễn thuế.

Tokyo is known for its extremely busy public transportation as made famous on youtube.

Tokyo được biết đến với các phương tiện giao thông công cộng cực kỳ bận rộn và nổi tiếng trên youtube.

Tăng
Source: factinate.com