15 Fun Facts About Drones
11 Aug, 2020
Total vocabularies: 319
Minutes to read: 4
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
From a techy point of view, drones or Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) are a wonderful idea.

Từ quan điểm công nghệ, những chiếc máy bay không người lái (drones) hoặc Những Phương Tiện Không Người Lái (UAV) là một ý tưởng tuyệt vời.

A perfect example of technological advancement and the filtering down of military grade high-tech equipment to the masses .

Một ví dụ hoàn hảo về tiến bộ công nghệ và việc lọc các thiết bị công nghệ cao cấp quân sự cho đại chúng.

Nowadays a drone can be picked up for under $50 in most toy stores or superstores and are great fun.

Ngày nay, một chiếc máy bay không người lái có thể được chọn với giá dưới 50 đô la ở hầu hết các cửa hàng đồ chơi hoặc siêu thị và rất thú vị.

Here we're going to look at 15 fun and interesting facts about the world of drones .

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét 15 sự thật vui và thú vị về thế giới của những chiếc máy bay không người lái.

Amazon are seriously considering the use of drones in its daily delivery , the Prime Air service is said to be able to deliver packages within 30 minutes via UAV's.

Amazon đang xem xét nghiêm túc việc sử dụng máy bay không người lái trong việc giao hàng hàng ngày của mình, dịch vụ Hàng Không Hàng Đầu được cho là có thể giao các gói hàng trong vòng 30 phút thông qua UAV.

In remote areas , such as Africa, drones are used for the shipment of live-saving medical equipment and medication where human transport would be too time consuming .

Ở những khu vực xa xôi, chẳng hạn như châu Phi, máy bay không người lái được sử dụng để vận chuyển thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh, nơi mà việc vận chuyển con người sẽ tốn quá nhiều thời gian.

Domino's are trialling drones for their delivery process.

Chuỗi nhà hàng pizza Domino ở Mỹ đang thử nghiệm máy bay không người lái cho quá trình giao hàng của họ.

Although not lifesaving , the idea is similar to that of those used in remote areas , delivering the product as quickly and as hot as possible.

Mặc dù không phải là cứu cánh, nhưng ý tưởng này cũng tương tự như ý tưởng của những người sử dụng ở vùng sâu vùng xa, cung cấp sản phẩm càng nhanh và càng nóng càng tốt.

The first country to build drones was Israel, with Israel Aerospace Industries heading the charge in terms of export numbers.

Quốc gia đầu tiên chế tạo máy bay không người lái là Israel, với Công Nghệ Hàng Không Vũ Trụ Israel dẫn đầu về số lượng xuất khẩu.

In 1916, the first attempt at a powered UAV was the " Aerial Target ".

Năm 1916, lần đầu tiên thử nghiệm một chiếc UAV có động cơ là "Mục tiêu trên không".

It was created by Archibald Montgomery Low.

Nó được tạo ra bởi Archibald Montgomery Low.

Drones are going to revolutionise the farming world, allowing farmers to view all their field whilst drinking a cup of tea.

Những chiếc máy bay không người lái sẽ cách mạng hóa thế giới nông nghiệp, cho phép nông dân xem tất cả cánh đồng của họ trong khi uống một tách trà.

The drone gives them a view of their field including damaged crops and those ready to harvest.

Máy bay không người lái cung cấp cho họ một cái nhìn về cánh đồng của họ bao gồm cả những cây trồng bị hư hại và những cây đã sẵn sàng thu hoạch.

Drones are becoming more and more popular for weddings , giving the couple a 360 view of their big day.

Máy bay không người lái ngày càng trở nên phổ biến trong các đám cưới, mang đến cho các cặp đôi cái nhìn 360 độ về ngày trọng đại của họ.

There is actually a drone racing league .

Thực sự có một giải đua máy bay không người lái.

The DRL uses venues such as sports stadiums and warehouses to illuminate a track and have the players maneuver their crafts around whilst racing one another.

DRL sử dụng các địa điểm như sân vận động thể thao và nhà kho để chiếu sáng đường đua và yêu cầu người chơi điều khiển máy bay của họ trong khi đua với nhau.

In one episode of The Big Bang Theory, Howard questions his engineering ability and almost causes a drone to go on a killing spree after breaking and failing to repair a drone the guys were playing with.

Trong một tập của The Big Bang Theory, Howard đặt câu hỏi về khả năng kỹ thuật của mình và gần như khiến một chiếc máy bay không người lái lao vào một trận giết chóc sau khi bị hỏng và không sửa chữa được chiếc máy bay không người lái mà anh chàng đang chơi cùng.

It is, according to drone schools, illegal to fly your drone that's capable of traveling up to a mile or more any further than you can see it with the naked eye or above 400 feet.

Theo các trường học về máy bay không người lái, việc bay máy bay không người lái của bạn có khả năng bay xa hơn một dặm hoặc xa hơn những gì bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc trên 400 feet là bất hợp pháp.

On 26th January 2015, a drone crashed onto the White House lawn and the pilot faced charges which were later dropped due to it being an accident.

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2015, một chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống bãi cỏ của Nhà Trắng và phi công phải đối mặt với cáo buộc mà sau đó đã bị hủy bỏ do đây là một vụ tai nạn.

The police and the FBI are using drones for surveillance and sting operations .

Cảnh sát và Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đang sử dụng máy bay không người lái để giám sát và hoạt động.

There has been uproar regarding the use of drones and police warrants for private property .

Đã có sự náo động liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái và lệnh của cảnh sát đối với tài sản tư nhân.

Armed drones were the first military drones used.

Máy bay không người lái có vũ trang là máy bay không người lái quân sự đầu tiên được sử dụng.

They were first used to deal with feared terrorist and military-in-chief Mohammed Atef in 2001.

Chúng lần đầu tiên được sử dụng để đối phó với trùm khủng bố và tổng tư lệnh quân đội đáng sợ Mohammed Atef vào năm 2001.

A TGI Friday's promotion " mobile mistletoe " used a drone to fly mistletoe around the restaurant and during one faithful flight accidentally cut off the tip of a diner's nose.

Một chương trình khuyến mãi "cây tầm gửi di động" của chuỗi nhà hàng Mỹ TGI Friday đã sử dụng một máy bay không người lái để bay cây tầm gửi quanh nhà hàng và trong một lần bay đáng tin cậy đã vô tình làm đứt đầu mũi của một thực khách.

A viral video caught a real 'man vs Nature' fight to the death.

Một video lan truyền đã bắt gặp một cuộc chiến sinh tử có thực giữa 'con người và thiên nhiên'.

In the video a hawk caught hold of a civilian drone and destroyed the device.

Trong video, một con diều hâu đã bắt được một máy bay không người lái dân dụng và phá hủy thiết bị.

This was all captured by the drones' on-board camera .

Tất cả điều này đã được ghi lại bởi camera trên máy bay của máy bay không người lái.

The video just goes to show, nature always beats machine !

Video chỉ để trình chiếu, thiên nhiên luôn luôn đánh bại máy móc!

So there we have it, 15 facts about these wonderful devices.

Vì vậy, chúng ta có nó, 15 sự thật về những thiết bị tuyệt vời này.

From military grade killing machines to a fun racing/flying toy.

Từ những cỗ máy giết người cấp quân sự đến một món đồ chơi bay / đua thú vị.

Now, as we know, these style devices are facing huge media coverage and seem to be involved in a lot of accidents and major situations.

Hiện tại, như chúng ta đã biết, những thiết bị kiểu dáng này đang phải đối mặt với sự phủ sóng rộng rãi của các phương tiện truyền thông và dường như liên quan đến rất nhiều tai nạn và tình huống lớn.

With these factors, soon enough the law will tighten on these crafts and the limitations and regulations regarding their use will limit the fun a normal person with a few bucks can have.

Với những yếu tố này, luật pháp sẽ sớm thắt chặt hơn đối với những chiếc máy bay này và những hạn chế và quy định liên quan đến việc sử dụng chúng sẽ giới hạn niềm vui mà một người bình thường với vài đô la có thể có.

Tăng