Hoi An ancient town
23 Apr, 2020
Total vocabularies: 246
Minutes to read: 3
Topic: Places
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
The name "Hoi An" was adopted in 1595 by Nguyen Hoang, who saw the commercial potential of the port city .

Tên "Hội An" được đặt vào năm 1595 bởi Nguyễn Hoàng, người đã nhìn thấy tiềm năng thương mại của thành phố cảng.

Hội An translates as "peaceful meeting place".

Hội An tạm dịch là "nơi gặp gỡ bình yên".

In English and other European languages , the town was known historically as Faifo.

Trong tiếng Anh và các ngôn ngữ châu Âu khác, thị trấn được biết đến trong lịch sử với tên gọi Faifo.

This word is derived from Vietnamese Hội An phố (the town of Hội An), which was shortened to "Hoi-pho", and then to "Faifo".

Từ này có nguồn gốc từ tiếng Việt là Hội An phố (thị trấn Hội An), được viết tắt thành "Hoi-pho", và sau đó là "Faifo".

It is a city located in Vietnam's central Quang Nam Province, on the north bank near the mouth of the Thu Bon River .

Đây là một thành phố nằm ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam, trên bờ bắc gần cửa sông Thu Bồn.

Hoi An Ancient Town is recognized as a historic trading port with a mix of indigenous and foreign influences , dating back to the 15th century.

Phố cổ Hội An được công nhận là một thương cảng lịch sử với sự pha trộn của ảnh hưởng bản địa và nước ngoài, có từ thế kỷ 15.

The inscribed property comprises 30 Ha and it has a buffer zone of 280 Ha.

Tài sản bên trong bao gồm 30 ha và nó có vùng đệm 280 ha.

Hoi An became a UNESCO World Heritage Site in 1999.

Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999.

Its buildings and its street plan reflect the influences , both indigenous and foreign , that have combined to produce this unique heritage site.

Các tòa nhà và quy hoạch đường phố của nó phản ánh những ảnh hưởng, cả bản địa và nước ngoài, đã kết hợp để tạo ra khu di sản độc đáo này.

The town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures (principally Chinese and Japanese with later European influences ) that combined to produce this unique survival .

Thị trấn phản ánh sự kết hợp của các nền văn hóa bản địa và nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc và Nhật Bản với ảnh hưởng của châu Âu sau này) kết hợp để tạo ra sự tồn tại độc đáo này.

The houses are tiled and the wooden components are carved with traditional motifs .

Những ngôi nhà được lát gạch và các chi tiết bằng gỗ được chạm khắc với các họa tiết truyền thống.

They are arranged side-by-side in tight, unbroken rows along narrow pedestrian streets .

Chúng được sắp xếp cạnh nhau thành hàng chặt chẽ, không bị đứt đoạn dọc theo những con đường hẹp dành cho người đi bộ.

There is also the fine wooden Japanese bridge , with a pagoda on it, dating from the 18th century.

Ngoài ra còn có cây cầu Nhật Bản bằng gỗ tốt, với một ngôi chùa trên đó, có niên đại từ thế kỷ 18.

The original street plan , which developed as the town became a port, remains.

Quy hoạch đường phố ban đầu, được phát triển khi thị trấn trở thành một cảng, vẫn còn được duy trì.

It comprises a grid of streets with one axis parallel to the river and the other axis of streets and alleys set at right angles to it.

Nó bao gồm một lưới đường phố với một trục song song với sông và trục đường phố khác và ngõ còn lại đặt vuông góc với nó.

Typically, the buildings front the streets for convenient customer access .

Điển hình là các tòa nhà mặt tiền đường để khách hàng ra vào thuận tiện.

While the backs of the buildings open to the river allowing easy loading and off-loading of goods from boats .

Mặt sau của các tòa nhà mở ra sông cho phép tàu thuyền dễ dàng bốc dỡ hàng hóa.

Many people referred to Hoi An as the commercial capital of the Champa Empire.

Nhiều người gọi Hội An là kinh đô thương mại của Đế chế Champa.

Later, by the 14th century, the Cham moved further down towards Nha Trang.

Sau đó, đến thế kỷ 14, người Chăm di chuyển xuống Nha Trang.

By the 18th century, it was considered to be the best place to trade in all of Asia, according to Chinese and Japanese merchants .

Theo các thương gia Trung Quốc và Nhật Bản, đến thế kỷ 18, nó được coi là nơi buôn bán tốt nhất ở châu Á.

In fact, the Japanese thought that Hoi An held the "heart of all of Asia" beneath its surface.

Trên thực tế, người Nhật cho rằng Hội An nắm giữ “trái tim của toàn châu Á” bên dưới bề mặt của nó.

There has been a sharp increase in the amount of visitors and tourists to Hoi An, which has prompted an increase in the variety of activities available to guests .

Lượng khách tham quan và du lịch đến Hội An tăng mạnh, kéo theo sự đa dạng của các hoạt động phục vụ du khách.

Travelers may explore the old quarter by motorbike , kayak, motorboat , or bicycle .

Du khách có thể khám phá khu phố cổ bằng xe máy, thuyền kayak, thuyền máy hoặc xe đạp.

You can view a 15th century shipwreck that was discovered in the 1990s, which was full of ceramic artefacts .

Bạn có thể xem một con tàu đắm thế kỷ 15 được phát hiện vào những năm 1990, nơi chứa đầy đồ tạo tác bằng gốm sứ.

Food in Hoi An is also an interesting blend of Asian influences .

Ẩm thực ở Hội An cũng là một sự pha trộn thú vị giữa những ảnh hưởng của châu Á.

Therefore, the city offers unique cooking classes which are quickly becoming a popular tourist activity .

Do đó, thành phố tổ chức các lớp học nấu ăn độc đáo và nhanh chóng trở thành một hoạt động du lịch nổi tiếng.

Some common food dishes in Hoi An include cao lau noodles (braised spiced pork noodle), Vietnamese Banh mi, Vietnamese fried pancakes stuffed with meat and vegetables , wonton soup , Quang noodles, and many more.

Một số món ăn phổ biến ở Hội An bao gồm món mì cao lầu (mì thịt heo rim/ ram/ khìa đậm vị), bánh mì Việt Nam, bánh xèo nhồi thịt và rau, súp hoành thánh, mì Quảng, và nhiều món khác.

Tăng