30 Totally Terrific Facts About YouTube (Part 1)
11 Aug, 2020
Total vocabularies: 217
Minutes to read: 3
Topic: Technology
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
YouTube is no doubt, the biggest video sharing service in the world.

Không nghi ngờ gì nữa, YouTube là dịch vụ chia sẻ video lớn nhất trên thế giới.

It would certainly be a surprise if that changed anytime soon!

Chắc chắn sẽ là một bất ngờ nếu điều đó sớm thay đổi!

Most of us use their website or app on a daily basis, whether it's for going from video to video until you end up watching conspiracy theories , or just to entertain ourselves with cute cat videos.

Hầu hết chúng ta sử dụng trang web hoặc ứng dụng của họ hàng ngày, cho dù đó là để chuyển từ video này sang video khác cho đến khi bạn xem xong thuyết âm mưu hay chỉ để giải trí bằng các video về mèo dễ thương.

No matter how you use it, these 30 YouTube facts are worth a read!

Cho dù bạn sử dụng nó theo cách nào, thì 30 sự thật YouTube này đều đáng để đọc!

YouTube was founded on February 14th (Valentine's Day!), 2005 by three ex-PayPal employees .

YouTube được thành lập vào ngày 14 tháng 2 (Ngày lễ tình nhân!) năm 2005 bởi ba nhân viên cũ của PayPal.

It was originally funded with the bonuses that the employees received when eBay bought out PayPal.

Ban đầu nó được tài trợ bằng tiền thưởng mà nhân viên nhận được khi eBay mua lại PayPal.

The first ever YouTube video was uploaded on April 23, 2005.

Video YouTube đầu tiên được tải lên vào ngày 23 tháng 4 năm 2005.

It is a video of its co-founder at the San Diego Zoo .

Đó là một đoạn video về người đồng sáng lập của nó tại Vườn thú San Diego.

Initially, YouTube was created to be a video dating site called "Tune In Hook Up.".

Ban đầu, YouTube được tạo ra để trở thành một trang web hẹn hò qua video có tên "Tune In Hook Up".

Only 18 months after YouTube was founded, Google bought it for $1.65 billion in stocks .

Chỉ 18 tháng sau khi YouTube được thành lập, Google đã mua nó với giá 1,65 tỷ USD cổ phiếu.

There are over one billion users on YouTube, which is nearly one-third of everyone on the Internet.

Có hơn một tỷ người dùng trên YouTube, gần một phần ba tổng số người dùng Internet.

YouTube opened a production space in Los Angeles that is free to use - but only if you have at least 10,000 subscribers .

YouTube đã mở một không gian sản xuất ở Los Angeles miễn phí sử dụng - nhưng chỉ khi bạn có ít nhất 10.000 người đăng ký.

The oldest cat video on YouTube is dated back to 1894.

Video về mèo lâu đời nhất trên YouTube có từ năm 1894.

It features two cats boxing.

Nó có hai con mèo đấm bốc.

Every minute, over 100 hours of video is uploaded to YouTube.

Mỗi phút, hơn 100 giờ video được tải lên YouTube.

In 2014, the famous YouTube star, Grumpy Cat , earned more money Gwyneth Paltrow - an Oscar-Winning Actress .

Năm 2014, ngôi sao YouTube nổi tiếng, Grumpy Cat, đã kiếm được nhiều tiền hơn Gwyneth Paltrow - Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar.

Google of course, is the biggest search engine in the world.

Tất nhiên, Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất trên thế giới.

But right behind it, is Youtube, which is bigger than Bing, Yahoo!, and Ask combined.

Nhưng ngay sau nó, là Youtube, lớn hơn Bing, Yahoo !, và Ask cộng lại.

Every April Fool's Day, YouTube plays a prank on its millions of users .

Mỗi ngày Cá tháng Tư, YouTube chơi khăm hàng triệu người dùng.

When they played their first prank, they turned the website upside down and Rickrolled everyone.

Khi họ chơi trò khăm đầu tiên, họ đã lật ngược trang chủ và chơi khăm mọi người bằng cách gửi cho họ đường dẫn một trang web nhưng liên kết đó lại dẫn đến một trang web khác (hay còn gọi là Rickroll) .

Rickrolling made its first appearance on YouTube in 2009.

Trò chơi khăm Rickroll xuất hiện lần đầu tiên trên YouTube vào năm 2009.

At the height of Rickrolling which was 2008, over 18 million US.

Đỉnh cao là vào năm 2008, đã có hơn 18 triệu người Mỹ bị chơi khăm bởi trò Rickroll này.

Adults were Rickrolled.

Những người lớn bị lừa bằng trò Rickroll.

Every month, YouTubers watch 6 billion hours of videos per month, and 4 billion videos every day.

Mỗi tháng, người dùng YouTube xem 6 tỷ giờ video mỗi tháng và 4 tỷ video mỗi ngày.

Aside from the US., the most YouTube views come from Saudi Arabia.

Ngoài Mỹ, nhiều lượt xem YouTube nhất đến từ Ả Rập Xê Út.

This is because TV, Facebook, and Twitter are banned in Saudi Arabia, but YouTube is unrestricted .

Điều này là do TV, Facebook và Twitter bị cấm ở Ả Rập Saudi, nhưng YouTube thì không bị hạn chế.

The most popular tutorial that is searched for is "How to kiss".

Hướng dẫn phổ biến nhất được tìm kiếm là "Cách hôn".

The second most searched for tutorial is " how to tie a tie ".

Hướng dẫn được tìm kiếm nhiều thứ hai là "cách thắt cà vạt".

The most popular topic that is searched for is of course, music !

Chủ đề phổ biến nhất được tìm kiếm tất nhiên là âm nhạc!

The total amount of videos uploaded in 2010 is the equivalent of 150,000+ full-length movies in theaters every week.

Tổng lượng video được tải lên trong năm 2010 tương đương với hơn 150.000 bộ phim có thời lượng đầy đủ ra rạp mỗi tuần.

The first world leader to create a YouTube channel was the British Prime Minister , Tony Blair who made his account in 2007.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên tạo kênh YouTube là Thủ tướng Anh, Tony Blair, người đã tạo tài khoản của mình vào năm 2007.

Based on a 2013 study, 60% of the 1,000 most viewed YouTube videos are banned in Germany.

Dựa trên một nghiên cứu năm 2013, 60% trong số 1.000 video YouTube được xem nhiều nhất bị cấm ở Đức.

Tăng