19 Interesting Facts About Rabbits
20 Jul, 2020
Total vocabularies: 152
Minutes to read: 2
Topic: Animal
You can click on any word or phrase to quickly see its meaning, definition, image, pronunciation,...
Rabbits can make a cute house pet , but they also live in the wild , if you've got one as a pet, read these twenty awesome facts about rabbits .

Thỏ có thể là một con thú cưng dễ thương trong nhà, nhưng chúng cũng sống trong tự nhiên, nếu bạn có một con làm thú cưng, hãy đọc hai mươi sự thật tuyệt vời này về thỏ.

The rabbits fall into the category of lagomorphs and not rodents .

Những con thỏ thuộc bộ thỏ lagomorph chứ không phải loài gặm nhấm.

A male rabbit is known as a buck , whilst a female is called a doe .

Một con thỏ đực được gọi là "buck", trong khi một con cái được gọi là "doe".

The baby rabbits are collectively known as litter .

Những chú thỏ con được gọi chung là "litter".

The teeth of a rabbit are very strong and they never stop growing.

Răng của thỏ rất khỏe và chúng không ngừng phát triển.

There are currently 45 known breeds of rabbits .

Hiện có 45 giống thỏ được biết đến.

A rabbit can easily live up to 10 years, if properly taken care of.

Một con thỏ có thể dễ dàng sống đến 10 năm, nếu được chăm sóc đúng cách.

The rabbits can make sounds that are very similar to that of a cat.

Những con thỏ có thể tạo ra âm thanh rất giống tiếng mèo.

Rabbits cannot vomit !

Thỏ không thể nôn!

For assisting in digestion they need hay which helps them to prevent forming of fur balls in stomach .

Để hỗ trợ tiêu hóa, chúng cần cỏ khô giúp ngăn ngừa hình thành các cục lông trong dạ dày.

A mother rabbit feeds her kids for just about five minutes a day.

Một con thỏ mẹ cho con mình ăn chỉ khoảng năm phút mỗi ngày.

The droppings of a rabbit are widely used as a fertiliser in gardens .

Phân của thỏ được sử dụng rộng rãi làm phân bón trong vườn.

The meat of a rabbit is not red but white.

Thịt thỏ không có màu đỏ mà có màu trắng.

Rabbits easily suffer heat stroke and therefore prefer to live in cool places .

Thỏ dễ bị say nắng nên thích sống ở những nơi mát mẻ.

With their eyes placed wide apart they can easily see behind them.

Với đôi mắt nằm ở cách xa nhau, chúng có thể dễ dàng nhìn thấy phía sau.

A rabbit sweats only from its pad on the feet !

Một con thỏ chỉ đổ mồ hôi từ miếng đệm trên bàn chân của nó!

Night Droppings or Cecotropes are eaten by the rabbits there and then.

Phân được sản xuất vào ban đêm của thỏ hay còn gọi là "Cecotropes" được những con thỏ ăn ngay lập tức.

When a rabbit is happy they jump and twist which is named as "binky".

Khi một con thỏ vui vẻ, chúng sẽ nhảy và uốn éo, những động tác đó được đặt tên là "binky".

In total, a rabbit has only 28 teeth for eating.

Tổng cộng, một con thỏ chỉ có 28 chiếc răng để ăn.

Rabbits start breeding at an early age, when they are three to four months old!

Thỏ bắt đầu sinh sản khi còn nhỏ, khi chúng được ba đến bốn tháng tuổi!

The rabbits can be literally "scared to death" if approached by a predator when they are totally unaware.

Những con thỏ có thể "sợ chết khiếp" theo đúng nghĩa đen nếu bị một kẻ săn mồi tiếp cận khi chúng hoàn toàn không hề hay biết.

Tăng