Back
30 Totally Terrific Facts About YouTube (Part 2)
07 Mar, 2021
Topic: Technology

Video dài nhất trên YouTube dài 571 giờ, 1 phút và 41 giây.

Tương đương với độ dài của 23 ngày và 19 giờ.

30 Totally Terrific Facts About YouTube (Part 2)

Video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem nhanh nhất là Hello của Adele.

Nó đạt 1 tỷ lượt xem trong 88 ngày.

Video đạt được nhiều lượt xem nhất trong ngày đầu tiên được đăng tải là bản Teaser chính thức # 2 của Star Wars: The Force Awakens.

Nó đạt 112 triệu lượt xem trong 24 giờ.

30 Totally Terrific Facts About YouTube (Part 2)

Justin Bieber là một trong những câu chuyện thành công đầu tiên trên YouTube.

Anh ấy đã đăng các bản cover trên YouTube, được phát hiện bởi Usher, điều này đã mở đường cho anh ấy đạt đến mức độ nổi tiếng đáng kinh ngạc.

Mỗi ngày, độ dài các đoạn video của YouTube được xem trên Facebook tương đương với hơn 150 năm.

Ở Thái Lan, YouTube đã bị chặn trong 5 tháng vào năm 2007 do một đoạn video dài 44 giây cho thấy hình ảnh của nhà vua bị bôi nhọ.

30 Totally Terrific Facts About YouTube (Part 2)

Có một chương trình để quét vi phạm bản quyền được gọi là Automated Content ID - nó quét hơn các video có độ dài tương đường hơn 100 năm mỗi ngày.

Mỗi phút, có 400 mẩu tin trên Twitter được gửi đi bao gồm một liên kết đến một video YouTube.

Năm 2011, 30% tổng số video trên YouTube chiếm hơn 99% lượt xem.

Tăng