Back
Debts
29 Mar, 2020
Topic: Business & Economy

Một người nào đó nợ nhiều hơn số tiền mà họ có thể trả cùng một lúc được cho là "mang nợ".

Nợ là những gì một người hoặc một vật nợ một người hoặc vật khác.

Debts

Bạn càng nợ người khác nhiều tiền thì bạn càng mắc nợ nhiều hơn.

Bạn càng mắc nợ nhiều, càng ít người muốn cho bạn những thứ mà bạn không phải trả giá đầy đủ cho chúng.

Một ví dụ điển hình của điều này là ngân hàng.

Những thứ có giá nhiều tiền (như nhà và xe hơi) nói chung sẽ không được mua hoàn toàn bằng tiền mặt.

Debts

Có nhiều khả năng người mua xe hoặc người mua nhà sẽ phải vay tiền từ ngân hàng (hoặc bạn bè) để mua nhà hoặc xe đó.

Số tiền bạn vay là khoản nợ của bạn.

Khoản vay ngân hàng là một dạng nợ.

Một hình thức nợ khác là tài khoản thẻ tín dụng.

Cái tên thẻ tín dụng gợi ý rằng bạn không có đủ tiền để trả cho bất cứ thứ gì bạn sử dụng thẻ tín dụng để mua.

Debts

Bạn có được những gì bạn muốn và bạn phải trả cho nó theo thời gian, bao gồm cả lãi suất, giống như một khoản vay ngân hàng.

Bạn có thể trả một ít mỗi tháng, hoặc bạn có thể trả lại tất cả khi bạn có tiền.

Hầu hết mọi người trả lại tiền một lần một ít.

Các ngân hàng thích các tài khoản thẻ tín dụng bởi vì mọi người luôn trả nhiều hơn giá ban đầu cho một món hàng và ngân hàng nhận thêm số tiền đó dưới hình thức lãi suất.