Back
Opportunity cost
29 Mar, 2020
Topic: Business & Economy

Chi phí cơ hội là giá trị của điều tốt nhất tiếp theo mà bạn từ bỏ bất cứ khi nào bạn đưa ra quyết định.

Đó là "sự mất đi lợi ích tiềm năng từ các giải pháp thay thế khác khi một giải pháp thay thế được chọn".

Opportunity cost

Ý tưởng về chi phí cơ hội lần đầu tiên được bắt đầu bởi John Stuart Mill.

Tiện ích phải nhiều hơn chi phí cơ hội thì nó mới là một lựa chọn tốt về mặt kinh tế.

Ví dụ, chi phí cơ hội là lượng thời gian giải trí mà chúng ta bỏ ra để làm việc.

Bởi vì giải trí và thu nhập đều được coi trọng, nên chúng ta phải quyết định làm việc hay làm những gì chúng ta muốn.

Opportunity cost

Đi làm nghĩa là có thêm thu nhập nhưng ít nhàn hạ hơn.

Ở nhà nhàn hạ hơn nhưng thu nhập lại ít hơn.

Một ví dụ khác là quyết định dừng công việc để quay lại trường đại học.

Bằng cách chọn vào trường đại học, chi phí cơ hội của bạn là mất việc làm và chi phiếu lương của bạn.

Opportunity cost

Mặc dù quay trở lại trường đại học có chi phí cơ hội lớn, nhưng nhiều người cho rằng đó là một quyết định đúng đắn vì giáo dục được nâng cao mang lại cho bạn nhiều cơ hội việc làm hơn.

Và nói cách khác "Chi phí cơ hội" có thể được gọi là chi phí của việc bỏ qua các lựa chọn thay thế hoặc chi phí của việc chuyển từ cơ hội này sang cơ hội khác.

Tăng