Back
Supply and demand
29 Mar, 2020
Topic: Business & Economy

Cung và cầu là một mô hình của kinh tế vi mô.

Nó mô tả cách thức giá cả được hình thành trong nền kinh tế thị trường.

Có hai yếu tố quyết định trên một thị trường như vậy, số lượng những thứ có sẵn, được gọi là nguồn cung và số lượng những thứ mà người tiêu dùng muốn, được gọi là nhu cầu.

Supply and demand

Cung và cầu cho thấy người sản xuất và người tiêu dùng tương tác với nhau như thế nào.

Mối quan hệ này sẽ cố định giá cho một loại hàng hóa nhất định.

Trong cạnh tranh hoàn hảo, lượng cầu và lượng cung sẽ bằng nhau.

Điều này xảy ra ở mức giá thị trường cân bằng.

Đối với hàng hóa thông thường và thị trường bình thường, có bốn quy luật cơ bản xác định sự thay đổi của thị trường, nếu cung hoặc cầu thay đổi.

Nếu cầu tăng mà cung không đổi thì sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm, và giá cả sẽ tăng lên.

Supply and demand

Nếu cầu giảm và cung không đổi thì sẽ có thặng dư, và giá cả sẽ giảm xuống.

Nếu cung tăng và cầu không đổi, sẽ có thặng dư và giá sẽ giảm xuống.

Nếu cung giảm mà cầu vẫn giữ nguyên thì sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm và giá cả sẽ tăng lên.

Khi có nhiều nguồn cung hơn, điều này sẽ khiến giá giảm xuống vì mọi người sẽ không muốn trả thêm tiền cho những món đồ có thể được tìm thấy một cách dễ dàng.

Khi có nhiều cầu hơn, giá cả sẽ tăng lên vì nhiều người muốn mua cùng một mặt hàng nhưng không có đủ nguồn cung.

Supply and demand

Khi nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ mới tăng lên, các thị trường mới ra đời.

Nhu cầu càng lớn, điều này xảy ra càng nhanh.

Số lượng nhà cung cấp nhiều hơn này làm cho nguồn cung tăng lên, dẫn đến việc giảm giá so với chi phí sản xuất và phân phối.

Tăng