Back
Turtles and Tortoises
22 Jul, 2020
Topic: Animal

Rùa nước (Turtles) và rùa cạn (Tortoises) có quan hệ mật thiết với nhau.

Chúng đều là loài bò sát cùng họ (Testudines hoặc Chelonian).

Turtles and Tortoises

Sự khác biệt chính giữa hai loài này là rùa nước là tên được đặt cho cư dân nước và rùa cạn là tên được đặt cho cư dân trên cạn.

Chúng dễ dàng được xác định bởi sự hiện diện của một lớp vỏ, từ đó đầu và các chi của chúng nhô ra.

Rùa nước được tìm thấy ở Châu Phi và Châu Mỹ.

Mai của nó nhẹ và sắp xếp hợp lý hơn so với mai của rùa cạn.

Turtles and Tortoises

Để có thể bơi, nó có bàn chân có màng với móng vuốt dài.

Rùa nước là loài ăn tạp, ăn cả thực vật và thịt.

Tuổi thọ của chúng ngắn hơn rùa cạn với trung bình từ 20 đến 40 năm và tối đa là 86 năm.

Rùa cạn được tìm thấy chủ yếu ở châu Á và châu Phi, nhưng cũng có ở châu Mỹ.

Nó có mai tròn hơn, mấp mô hơn, nặng hơn rùa.

Chân cong của nó ngắn và cứng cáp.

Turtles and Tortoises

Rùa cạn thường là động vật ăn cỏ, nhưng một số loài ăn thịt.

Tuổi thọ của chúng dài hơn rùa nước với trung bình từ 80 đến 150 năm và tối đa là 188 năm.

Rùa nước và rùa cạn đều được nuôi làm thú cưng, nhưng có thể khó chăm sóc vì tuổi thọ của chúng dài.

Rùa nước là vật nuôi phổ biến hơn, mặc dù rùa cạn dễ chăm sóc hơn.

Tăng