Back
What is a computer?
18 Jul, 2020
Topic: Technology

Máy tính là một máy chấp nhận dữ liệu làm đầu vào, xử lý dữ liệu đó bằng các chương trình và xuất dữ liệu đã xử lý dưới dạng thông tin.

Nhiều máy tính có thể lưu trữ và truy xuất thông tin bằng ổ cứng.

What is a computer?

Các máy tính có thể được kết nối với nhau để tạo thành mạng, cho phép các máy tính được kết nối để truyền thông tin với nhau.

Hai đặc điểm cơ bản của máy tính là: Nó đáp ứng một tập lệnh cụ thể theo một cách xác định rõ ràng và nó có thể thực hiện một danh sách các lệnh đã được ghi sẵn gọi là chương trình.

Có bốn bước xử lý chính trong máy tính: nhập, lưu trữ, xuất và xử lý.

Máy tính hiện đại có thể thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây.

What is a computer?

Khả năng tính toán nhiều lần trong một giây cho phép máy tính hiện đại đa nhiệm, có nghĩa là chúng có thể làm nhiều tác vụ khác nhau cùng một lúc.

Máy tính thực hiện nhiều công việc khác nhau ở nơi mà sự tự động hóa được xem là rất hữu ích.

Một số ví dụ là điều khiển đèn giao thông, xe cộ, máy tính, hệ thống an ninh, máy giặt và ti-vi kỹ thuật số.

Máy tính có thể được thiết kế để làm hầu hết mọi thứ với thông tin.

What is a computer?

Máy tính được sử dụng để điều khiển các máy móc lớn và nhỏ mà ngày xưa do con người điều khiển.

Hầu hết mọi người đã sử dụng một máy tính cá nhân trong nhà hoặc tại nơi làm việc của họ.

Chúng được sử dụng cho những việc như tính toán, nghe nhạc, đọc tin tức, viết lách, v.v.

Tăng