Back
Netflix

Netflix

(n)
UK
netflix
US
netflix
Definition: Worldwide video-on-demand data transfer service and paid DVD rental in the US
Meaning: Dịch vụ truyền dữ liệu video theo yêu cầu trên toàn cầu và cho thuê DVD trả phí tại Hoa Kỳ
Not Common