Back
Cecotropes

Cecotropes

(n)
UK
cecotropes
US
cecotropes
Definition: The rabbit's nightly-produced manure contains more protein and vitamins than normal manure
Meaning: Phân được sản xuất vào ban đêm của thỏ, chứa nhiều protein và vitamin hơn so với các loại phân bình thường
Not Common