Back
Chocolatier

Chocolatier

(n)
UK
ˈtʃɒk.lət.ɪər
US
ˈtʃɑːk.lət̬.ɪr
Definition: A maker or seller of chocolate.
Meaning: Người hoặc công ty sản xuất kẹo từ sô-cô-la
Not Common