Back
Photographer

Photographer

(n)
UK
fəˈtɒɡrəfə(r)
US
fəˈtɑːɡrəfər
IPA phonetic transcription of "Photographer" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
IPA phonetic transcription of "Photographer" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/