Back
Light

Light

(n)
UK
laɪt
US
laɪt
IPA phonetic transcription of "Light" vocabulary in British accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Light" vocabulary in American accent
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/