Back
Donkeys

Donkeys

(n)
UK
ˈdɒŋkiz
US
ˈdɑŋkiz
IPA phonetic transcription of "Donkeys" vocabulary in British accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Donkeys" vocabulary in American accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/