Trở về
26 Jul, 2020153 từ vựng - 2 phút
Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời và là hành tinh nhỏ thứ hai trong Hệ Mặt Trời sau sao Thủy. Trong tiếng Anh, "Mars" mang tên vị thần chiến tranh...
Sao Hỏa
Tăng
25 Jul, 2020109 từ vựng - 2 phút
Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Nó là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt Trời, sau Sao Mộc. Giống như Sao Mộc, Sao Thiên...
Sao Thổ
Tăng
25 Jul, 2020131 từ vựng - 2 phút
Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất và ở tận trong cùng trong Hệ Mặt Trời. Chu kỳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời là 87,97 ngày là thời gian ngắn nhất trong số tất...
Sao Thủy
Tăng
18 Jul, 2020139 từ vựng - 2 phút
Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời. Nó là một hành tinh đất đá vì nó có bề mặt rắn, đá giống như các hành tinh khác thuộc vòng trong hệ mặt...
Sao Kim
Tăng
18 Jul, 2020124 từ vựng - 2 phút
Hệ hành tinh của chúng ta nằm trong một nhánh xoắn ốc bên ngoài của dải Ngân Hà hay được còn gọi là 'Milky Way'. Hệ Mặt Trời của chúng ta được tạo thành từ...
Hệ Mặt Trời
Tăng
29 Mar, 2020148 từ vựng - 2 phút
Sao Mộc là hành tinh lớn nhất và lớn nhất trong Hệ Mặt trời với đường kính 142,984 km. Đường kính này lớn gấp mười một lần đường kính Trái đất. Nó là hành...
Sao Mộc
Tăng
29 Mar, 2020142 từ vựng - 2 phút
Sao Hải Vương, là hành tinh thứ tám và cuối cùng tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Nó là một hành tinh khí khổng lồ. Nó là hành tinh lớn nhất thứ tư và...
Sao Hải Vương
Tăng