Trở về
Stolen secrets

Stolen secrets

(n)
Anh
ˈstəʊlən ˈsiːkrɪts
Mỹ
ˈstoʊlən ˈsikrəts
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Những bí mật bị đánh cắp
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Stolen secrets" trong câu (ví dụ)

They can use the Internet to spread lies or stolen secrets or dangerously bad advice.

Xem thêm