Trở về
Innermost

Innermost

(n)
Anh
ˈɪnəməʊst
Mỹ
ˈɪnərmoʊst
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Innermost" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Innermost" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/