Trở về
Represent

Represent

(v)
Anh
ˌreprɪˈzent
Mỹ
ˌreprɪˈzent
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Represent" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Represent" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/