Trở về
Defence

Defence

(n)
Anh
dɪˈfens
Mỹ
dɪˈfens
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Defence" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
f
find/faɪnd/
iff/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Defence" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
f
find/faɪnd/
iff/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/