Trở về
Backbone

Backbone

(n)
Anh
ˈbækbəʊn
Mỹ
ˈbækbəʊn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Backbone" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
b
bad/bæd/
lab/læb/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Backbone" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
b
bad/bæd/
lab/læb/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/