Trở về
Wire

Wire

(n)
Anh
ˈwaɪə(r)
Mỹ
ˈwaɪər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Wire" theo giọng Anh
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Wire" theo giọng Mỹ
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/