Trở về
Tides

Tides

(n)
Anh
taɪdz
Mỹ
taɪdz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tides" theo giọng Anh
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
eye//
five/fv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tides" theo giọng Mỹ
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
eye//
five/fv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/