Trở về
Tendinitis

Tendinitis

(n)
Anh
ˌtendəˈnaɪtɪs
Mỹ
ˌtendəˈnaɪtɪs
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tendinitis" theo giọng Anh
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tendinitis" theo giọng Mỹ
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/