Trở về
Faint

Faint

(adj)
Anh
feɪnt
Mỹ
feɪnt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Faint" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Faint" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/