Trở về
Germs

Germs

(n)
Anh
ʤɜːmz
Mỹ
ʤɜrmz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Germs" theo giọng Anh
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Germs" theo giọng Mỹ
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/