Trở về
Doughnut

Doughnut

(n)
Anh
ˈdəʊnʌt
Mỹ
ˈdoʊnʌt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Doughnut" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Doughnut" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/