Trở về
Gained favor

Gained favor

(v)
Anh
geɪnd ˈfeɪvə
Mỹ
geɪnd ˈfeɪvər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Gained favor" theo giọng Anh
g
give/gɪv/
flag/flæg/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
f
find/faɪnd/
iff/
say/s/
eight/t/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Gained favor" theo giọng Mỹ
g
give/gɪv/
flag/flæg/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
f
find/faɪnd/
iff/
say/s/
eight/t/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/