Trở về
Racket

Racket

(n)
Anh
ˈrækɪt
Mỹ
ˈrækɪt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Racket" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Racket" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/