Trở về
Basin

Basin

(n)
Anh
ˈbeɪsn
Mỹ
ˈbeɪsn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Basin" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
say/s/
eight/t/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Basin" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
say/s/
eight/t/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
n
no/nəʊ/
ten/ten/