Trở về
Mobile phone

Mobile phone

(n)
Anh
ˈməʊbaɪl fəʊn
Mỹ
ˈmoʊbl foʊn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mobile phone" theo giọng Anh
m
man/mæn/
sum/sʌm/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
b
bad/bæd/
lab/læb/
eye//
five/fv/
l
leg/leg/
love/lʌv/
f
find/faɪnd/
iff/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mobile phone" theo giọng Mỹ
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
f
find/faɪnd/
iff/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/