Trở về
Deity

Deity

(n)
Anh
ˈdeɪəti
Mỹ
ˈdeɪəti
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Deity" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
say/s/
eight/t/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Deity" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
say/s/
eight/t/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/