Trở về
Lemon

Lemon

(n)
Anh
ˈlemən
Mỹ
ˈlemən
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Lemon" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
e
met/met/
bed/bed/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Lemon" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
e
met/met/
bed/bed/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/