Trở về
Drifts

Drifts

(n)
Anh
drɪfts
Mỹ
drɪfts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Drifts" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
f
find/faɪnd/
iff/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Drifts" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
f
find/faɪnd/
iff/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/