Trở về
Mint

Mint

(n)
Anh
mɪnt
Mỹ
mɪnt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mint" theo giọng Anh
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mint" theo giọng Mỹ
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/