Trở về
Extra

Extra

(n)
Anh
ˈekstrə
Mỹ
ˈekstrə
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Extra" theo giọng Anh
e
met/met/
bed/bed/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Extra" theo giọng Mỹ
e
met/met/
bed/bed/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/