Trở về
Stripes

Stripes

(n)
Anh
straɪps
Mỹ
straɪps
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Stripes" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Stripes" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/