Trở về
Debut

Debut

(n)
Anh
ˈdeɪbjuː
Mỹ
ˈdebjuː
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Debut" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Debut" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
e
met/met/
bed/bed/
b
bad/bæd/
lab/læb/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/